page_banner
  • Tap / Faucet

    Trokitje e lehtë / Rakord

    Çezmimi është një rubinet plastik polietileni dhe ka një dorezë ndezje / fikje gjysmë-kthyese për kontroll të plotë dhe saktësi të rrjedhës. Mund të përdoret për të shpërndarë shumicën e lëngjeve jo të ndezshme nga kontejnerët tanë.